Nákup, prodej, export - import, skladování a úprava, zemědělských komodit, a polotovarů pro potravinářskou výrobu

Nákup a prodej zemědělských komodit

Nákup, prodej, export - import, skladování a úprava, zemědělských komodit,

Produkty a polotovary pro  pekárenský průmysl

Dodáváme suroviny a polotovary pro potravinářský průmysl a pekárny.

Komodity pro výrobu krmných směsí pro ptáky

Dodáváme suroviny pro výrobu krmných směsí  pro ptactvo

Polotovary pro výrobu krmných směsí