Nákup, prodej, export - import, skladování a úprava, zemědělských komodit, a polotovarů pro potravinářskou výrobu 

Historie


Spol. Agrokom cz spol. s r.o. byla založena v roce 2003 jako obchodní společnost s hlavním zaměřením na nákup , prodej , export - import, skladování a úpravu zemědělských plodin . Našimi hlavními obchodními partnery jsou jsou převážně podniky zemědělské prvovýroby, ale i obchodní firmy a společnosti zpracovatelského a potravinářského průmyslu. Nosným programem společnosti je nákup a prodej obilovin a olejnin.

Významnou komoditou je nákup a prodej semene hořčice (bílé, černé i sareptské), která je určena pro zpracování v potravinářském průmyslu u nás, ale i v Německu, Rakousku, Maďarsku, a Polsku.

Postupem času jsme rozšířili nabídku o   velkoobchodní dodávky surovin a polotovarů pro potravinářský průmysl a  pekárny. Jedná se o dodávky kvalitních surovin s vysokou čistotou , která je docílena čištěním na nejmodernějším zařízení, optickými sortery a kontrolou X-rey. Nabízíme  možnosti balení  do big bagů nebo pytlů 25 kg .

Nabízíme také dodávky surovin pro míchání krmných směsí pro ptáky. Jedná se o  ucelené dodávky surovin ve velkoobchodním balení .

Společnost Agrokom cz  je držitelem certifikátu ČSN ISO 9001 : 9002 a certifikátem na obchodování s Bio komoditami.

Exportní a importní destinace jsou předvším země EU - Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko a Itálie, ale i země mimo EU - Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Moldavie, Indie a Kanada.

Prioritou společnosti je spokojenost našich obchodních partnerů., které se snažíme docílit kvalitním servisem operativností a kreativitou služeb. Máme v prvé řadě zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti výkupu zemědělských komodit.

Neváhejte nás však kontaktovat, s jakoukoli obchodní nabídkou, bude pro nás potěšením Vám připravit optimální podmínky pro realizaci vzájemného obchodu.
  • Společnost Agrokom cz spol. s r.o. je obchodní společnost se sídlem v Přelouči se zaměřením na nákup, prodej, export - import, skladování a úpravu zemědělských plodin působící na trhu od roku 2003.

  • Našimi obchodními partnery jsou především menší a střední podniky zemědělské prvovýroby, společnosti zpracovatelského a potravinářského průmyslu a výrobci krmných směsí.

  • Exportní a importní destinace jsou předvším země EU - Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko a Itálie, ale i země mimo EU - Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Moldavie, Indie a Kanada.